Villkor
Syfte med vår integritetspolicy
Vi på A Startup Story hanterar och samlar in personuppgifter om våra kunder och medlemmar. Vi värnar om dig som kund och medlem vilket innebär att vi tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in samt hur vi använder och skyddar personuppgifter som vi samlar på vår webbplats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss på hey@astartupstory.se.

Personuppgifter
Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vad som är viktigt med uppgiften är om den enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men utöver dessa räknas även tex bilder på en individ eller ljudinspelningar av individen.

Insamling av information
Vi samlar information från dig när du besöker vår hemsida, registrerar dig som medlem på vårt webbplats, anmäler dig till ett event eller signar upp på vårt nyhetsbrev.

För våra medlemmar
Om du väljer att bli medlem behöver vi ta in uppgifter om dig så vi kan fullfölja vårt åtagande mot dig som medlem och leverera de tjänster vi ska tillhandahålla till dig.
Sparad information: Namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, adressuppgifter, företagsnamn, organisationsnummer samt och kreditkort.
Syfte: Som medlem erbjuds du ett utbud av våra tjänster och events. För att vi ska kunna bjuda in och informera dig om dina medlemsförmåner och möjligheter inom A Startup Story sparar vi dina personuppgifter. Godkänner du inte att dessa sparas blir vi tvungna att neka dig som medlem då vi inte kan fullfölja vårt åtagande mot dig som medlem. Vi tar in dessa personuppgifter för att göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov, skapa och hantera ditt medlemskonto, tillhandahålla anpassade annonser, kontakta dig via e-post för tex anpassade erbjudanden och nyhetsbrev.

För kunder och deltagare av events
Om du väljer att registrera dig och köpa en plats till något av våra events sparar vi de uppgifter vi behöver för att kunna hålla dig uppdaterad om ditt köp.

Sparad information: Namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, organisationsnummer och kreditkort.
Syfte: Meddela dig tid, plats och ändringar i agenda samt annan viktig information kring det event du registrerat dig på.

För våra besökare på hemsidan
Denna hemsida använder sig av ett verktyg som heter Google Analytics. Syftet är att ge oss en bättre bild av vad som fungerar och inte fungerar på hemsidan, och hur våra besökare använder sig av hemsidan. För att kunna särskilja besökare så tar verktyget in er IP-adress. Denna IP-adress krypteras sedan innan den skickas till oss vilket betyder att vi inte kan se era IP-adresser vilket innebär att vi inte får någon information som kan kopplas till dig eller någon annan.
Sparad information: IP-adress
Syfte: Förbättra användbarheten och upplevelsen på vår hemsida.

För följare av nyhetsbrev:
Om ni väljer att följa oss och få vårt nyhetsbrev så sparar vi den e-postadress som ni skriver in.
Sparad information: E-postadress

Syfte: Skicka ut nyhetsbrev

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas tills du som kunde väljer att avregistrera dig/avsluta medlemskap. Köphistorik kan bevaras längre om det nödvändigt enligt lag. Vi strävar efter att minimera den totala mängd uppgifter vi sparar i vårt arbete och vår organisation. Vi gör därför regelbundna kontroller för att säkerställa att vi inte sparar personuppgifter som saknar något syfte eller värde för oss i vårt arbete och utförande av verksamhet. Vi har även rutiner för att säkerställa att uppgifterna vi tar in inte sparas på fler platser än nödvändigt.

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtyckte, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring för att skicka en beställning, betala köp som sker på hemsidan.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring i annonssyfte eller andra ändamål.

Hur skyddar vi informationen?
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. A Startup Story skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (tex fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Kundens rättigheter
Rätt till information: Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om dig utskickad kostnadsfritt. 
Rättning av felaktiga uppgifter: Om du märker att informationen som vi har om dig inte stämmer har du rätt att be oss uppdatera och korrigera informationen. Om du är medlem hos A Startup Story kan du även själv överblicka och ändra flera av de personuppgifter du lämnat till oss genom ditt konto på vår webbplats.
Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav att behålla denna information.
Dataportalitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den information vi samlar till en annan organisation.
Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss.
Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller den gällande dataskyddsförordningen.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Samtycke
Genom att du använder dig av vår webbplats, fortsätter använda våra tjänster eller kontaktar oss via annan kanal godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som står beskrivet i policyn. Notera att ändringar kan komma att göras i policyn och att du därför bör, med jämna mellanrum läsa igenom den för att försäkra dig om att du godkänner eventuella förändringar.

Kontakt
Har du frågor kring denna policy, dina personuppgifter eller vill använda någon av dina rättigheter kontaktar du oss via mail:
hey@astartupstory.se

eller via post: 
Innovagency Nordic AB
c/o Business Challenge 
Döbelnsgatan 83
11352 Stockholm