Idéer som gör livet bättre för barn

Camilla | 17:16 | 13 januari, 2016

När Reach for Change grundades (eller Playing for Change som det hette på den tiden) så var jag VD på en organisation som arbetade med socialt entreprenörskap bland unga i hela världen, Enactus. Det var Sveriges första organisation som arbetade med socialt entreprenörskap och därför tyckte vi det var extra roligt när Kinnevik koncernen tog initiativet att grunda Reach for Change. Nu var vi fler som kunde lyfta entreprenörskap som verktyg för sociala utmaningar! Särskilt kul var det också att Reach for Change passade på att nämna Enactus verksamhet som en förebild.

Igår startade Reach for Change sökandet efter Sveriges vassaste sociala entreprenörer med idéer som ska göra livet bättre för barn. De som antas till Reach for Change’s inkubatorprogram 2017 får upp till fem års rådgivning från några av näringslivets skarpaste hjärnor, finansiering och tillgång till ett stort globalt nätverk. I år har bland andra AnneSofie Blixt och Tilia blivit utsedda till en plats i inkubatorn. AnneSofie & Tilia har vi jobbat med innan i Business Challenge’s Affärsutvecklingsprogram och de har också tagit emot pris för Socialt Entreprenörskap i Business Challenge.

Några som deltagit i Reach for Change är Catharina och Monica som startade Randiga Huset som stöttar sörjande barn som har förlorat en nära anhörig i dödsfall. Randiga Huset är en ideell verksamhet med syftet att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barns sorg och deras behov. Ett väldigt bra initiativ som fått stort genomslag och gett många barn ett extra stöd i sorg och krissituationer. Så har du en idé som kan göra livet bättre för barn? Nu har du chansen att förverkliga den!

randiga huset

I samarbete med Reach for Change

0 kommentarer